στρατιώτες: «Πες του να μας πει πού έκρυψε τις λίρες!»
διερμηνέας: «Να πεις πού έκρυψες τις λίρες!»
χωρικός: «Δεν θα πω»
διερμηνέας: «Δεν θα πει»
στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα βιάσουμε την γυναίκα του!»
διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα βιάσουν την γυναίκα σου!»
χωρικός: «Δεν θα πω»
διερμηνέας: «Δεν θα πει»
στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα σφάξουμε τα παιδιά του!»
διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα σφάξουν τα παιδιά σου!»
χωρικός: «Δεν θα πω»
διερμηνέας: «Δεν θα πει»
στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα τον σκοτώσουμε εδώ και τώρα!
διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα σε σκοτώσουν εδώ και τώρα!
χωρικός: «Καλά ….. είναι πίσω από την αποθήκη»
διερμηνέας: «Δεν θα πει»………


από το φιλαράκι μου Γιώργο…
Advertisements