Να βοηθάτε πάντα μια κυρία …

και αυτή θα σας ανταμείψει…